Kaptensgårdens vänner

Kaptensgårdens Vänner är en ideel förening.

Föreningen värnar om Kaptensgården.

Vi samarbetar med Tanums kommun, som äger huset via en donation från dotter i huset, Elsa Johansson.

Vi har också samarbete med Bohusläns muséum

 

Det är ca 80 medlemmar i Kaptensgårdens Vänner

 

Styrelsen:

ordf. Margareta Ovelius

vice ordf. Lillemor Runehäll

sekr. Lena Wichman

kassör Agneta Almeida

ledamot Eva Törnros

 

revisor Ann-Margret Olausson

vice rev. Eric Riccius

 

valberedning Gerd Riccius

                   Inga -Lill Mattson

 

grupp för kontakter med museet Karl- Axel Wikström och Lillemor Runehäll